WE WANT YOU TO TAKE YOUR T-SHIRT OFF...AND WEAR OURS...
 
 
VRAČILO BLAGA

Vračilo blaga (odstop od pogodbe):

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu.
Če je potrošnik odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora podjetje vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če je podjetje zamudilo z vračilom vplačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih vplačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.
Blago pošljite nazaj kot navadno pošiljko.
Cene veljajo do dne objave novega cenika na spletni strani www.unikatne-majice.si.

Napake ob naročanju:

V kolikor kupec ugotovi, da je ob naročanju navedel napačne podatke naj jih čim prej sporoči prodajalcu.
Kupec ima pravico, da nas v 14 dneh po prejemu blaga pisno obvesti, da odstopa od pogodbe, ne da bi navedel razlog za svojo odločitev, nato pa mora v roku 30 dni vrniti blago nepoškodovano in nenošeno. Prodajalec se zavezuje, da bo v roku 30 dni po prejemu obvestila kupcu vrnil celotno kupnino.
Kupec nosi stroške vračila blaga.
Jezik komuniciranja je slovenščina.
Z naročilom se smatra, da je stranka (kupec) seznanjen z določili pogodbe na daljavo in da jih sprejema.
Račun arhivira prodajalec.
Za pravopisne napake ne odgovarjamo.
Pritožbe: Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.
Prodajalec mora postaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb mora biti na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen.
Pritožbe pošljite na naš e-mail naslov.


Prodajalec mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka.
Real Time Analytics